Regulamin

  1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, porad inwestycyjnych i nie mogą być traktowane jako doradztwo inwestycyjne zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku oraz innymi polskimi aktami prawnymi.
  2. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
  3. Treści zamieszczone na Stronie są prywatnymi opiniami autorów. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.
  4. W Serwisie znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu.